HER KAN DU TESTE VÅR GRATIS VERSJON (uferdig) AV VÅR INTERAKTIVE TRENINGSPROGRAM FOR GRUNNLEGGENDE DATAOPPLÆRING:

  • INGEN BEHOV FOR FORKUNNSKAPER
  • INGEN BEHOV FOR HJELP/TILSYN
  • HELT TRYGT Å BRUKE HELT ALENE
  • FØLG INSTRUKSENE OG GJØR EKSAKT SOM DU BLIR BEDT OM OG DU VIL LÆRE Å BRUKE DATA PÅ 1-2-3