Hva betyr Digitalt Utenforskap?

Digitalt utenforskap handler om mange. Den «ikke-digitale» defineres av Kompetanse Norge, som personer som ikke bruker datamaskin, nettbrett, smarttelefon eller internett, og i tillegg personer med svake grunnleggende digitale ferdigheter - vi finner dem overalt og i alle samfunnslag. Mange situasjoner i hverdagen krever IT-ferdigheter. Alt fra å søke studieplass, barnehage eller sjekke skatteoppgjøret gjøres digitalt. Offentlig kommunikasjon skjer i større grad digitalt. Vi mottar Digipost, skoler kommuniserer i utstrakt grad med hjemmet via mobilapplikasjoner, og kommuner sender SMS og e-post når de skal varsle sine innbyggere. I hvert tilfelle dreier det seg om individer som går glipp av informasjon og misligholder plikter fordi de ikke behersker samfunnets digitale tjenester. Hvem har ansvaret for å sørge for at disse menneskene får hjelpen de trenger?

Hva gjør digitalt utenforskap med samfunnet vårt?

14 prosent av befolkningen opplever digitalt utenforskap. Hva gjør det med samfunnet vårt?

Det snakkes mye om digitalisering og modernisering, særlig i offentlig sektor. Utviklingen går i et rivende tempo og har skutt ekstra fart gjennom Covid-19. Ifølge tall fra Kompetanse Norge faller mer enn hver tiende nordmann utenfor. Hva skjer med dem, hvem er de, og hvordan får vi dem med oss?

Det er to grupper som peker seg ut, den største gruppen er den aldrende delen av befolkningen. Eldrebølgen er over oss og en voksende andel av befolkningen henger ikke med på de teknologiske endringene. Den andre gruppen er de med lavere utdanning, hvor 75 prosent har videregående eller lavere som høyeste fullførte utdanningsnivå, ifølge Kompetanse Norge. Men disse er ikke alene. Minoritetsgrupper med språkutfordringer og andre grupper som oppfatter formelt byråkratisk språk som vanskelig faller også fort utenfor.

Det samme gjør personer med nedsatt funksjonsevne som støter på utfordringer dersom løsninger ikke er universelt utformet eller tekst til tale fungerer dårlig. For personer med ruslidelser som ikke har digital ID, Bank-ID eller stabil tilgang til internett på grunn av mangel på fast bosted og utstrakt bruk av kontantkort, står også utfordringene i kø. Dette er kun noen av gruppene som opplever digitalt utenforskap. Bildet er sammensatt, og det er viktig å nå frem til mange flere enn vi gjør i dag.

STATISTIKK

(Elkjøp - Tech Trouble 2020)
Av befolkningen som opplever Digital utenforskap.
Mener at tilgang til og kunnskap om teknologi og digitale verktøy har skapt et klasseskille i dagens samfunn.
Har videregående eller lavere som høyeste fullførte utdanningsnivå.
Har svake grunnleggende digitale ferdigheter
Oppgir at de har ingen erfaring med å finne informasjon de trenger på offentlige nettsider
Opplever at noen i familien har problemer med å henge med i den teknologiske utviklingen.
Opplever at de går glipp av ting fordi de mangler kunnskap om teknologi.
Tror det er vanskeligere å henge med i den teknologiske utviklingen i dag enn for 5 år siden.
Mener det blir vanskeligere og vanskeligere å henge med i den teknologiske utviklingen.
Oppgir at de ikke bruker datamaskin, nettbrett, smarttelefon eller internett

Bidragsytere & Samarbeidspartnere:

Sammen gjør vi stor forskjell!

TIL I DAG HAR VI HJULPET BÅDE PRIVATPERSONER, PRIVATE AKTØRER SÅ VEL SOM DET OFFENTLIGE OVER HELE NORGE MED Å ØKE SIN DIGITALE KOMPETANSE FOR Å BEKJEMPE DIGITALT UTENFORSKAP:

Siste Nytt Om Digitalt Utenforskap

Les mer om den digitale situasjonen her.
LES MER